Interpretowanie snów w przeszłości

Interpretowanie snów w przeszłości

Interpretowanie snów w przeszłości

Sny były ważne dla ludzkości już od zarania jej dziejów, największą zaś wagę przywiązywali do nich przesądni ludzie starożytni. Miało to miejsce u wszystkich ludów tamtej epoki, bez względu na kulturę i położenie geograficzne. Różne za to były interpretacje marzeń sennych i przekonania co do tego, czym one w ogóle są.

I tak na przykład, starożytni Egipcjanie uważali, że poprzez sny można poznać przyszłość – pojedynczych ludzi lub całego państwa. Tworzyli więc senniki, które zapisywali na zwojach papirusu, a zawierały one niemal wszystkie symbole, jakie pojawiały się w snach obywateli Egiptu wraz z objaśnieniami.

Starożytni Grecy uważali zaś, że sny mogą uzdrawiać ludzi, między innymi dlatego, że stanowią rodzaj komunikacji z wyższymi siłami – duchami i bóstwami. Powszechny był zwyczaj pozostawiania na noc chorych w świątyniach, gdyż wierzono, że dzięki temu spłynie na nich sen, który ich uleczy. Tworzono również senniki. Znany jest zwłaszcza sennik słynnego greckiego wróżbity imieniem Artemidor, którego analizy marzeń sennych przetrwały wiele wieków i jeszcze w XVIII wieku cieszyły się popularnością i chętnie się do nich odwoływano. Z tych zbiorów chętnie korzystał nawet sam Freud.

Starożytni Rzymianie nie uważali snów ani za wytwór wyobraźni, ani za skutek działania sił wyższych, lecz za całkiem realne wydarzenia, zupełnie takie same jak te na jawie. Uważali zatem, że coś, co przyśniło się danemu człowiekowi, ale jeszcze nie miało miejsca, niebawem się stanie, wierzyli zatem w sny prorocze. Do snów przywiązywali tak wielką wagę, że nawet specjalnie je wywoływali, stosując do tego sztukę onejromancji oraz dokonując rytuałów magicznych, potem zaś wnikliwie analizowali każdy sen. Przyczyn tego należy upatrywać przede wszystkim w chęci uniknięcia ewentualnych niebezpieczeństw, takich jak na przykład wojny, które w owym czasie zdarzały się bardzo często.

Dopiero w epoce odrodzenia sny zaczęły być traktowane z dystansem, głównie jako niezdrowy objaw, a już na pewno nie starano się ich analizować. Zmieniło się to dopiero w XIX wieku, ale nie było to już podejście pełne zabobonów, gdyż uważano, że to, co śni się człowiekowi, jest reakcją jego umysłu na bodziec zewnętrzny, czyli to, co działo się w jego życiu na jawie. Do spopularyzowania idei interpretacji snów bez wątpienia przyczynili się wybitni badacze tej dziedziny, wśród których do dzisiaj prym wiedzie Zygmunt Freud. Nie oznacza to jednak bynajmniej, by obecnie interpretowanie snów było na porządku dziennym, gdyż przeważająca część ludzi traktuje objaśnienia symboli sennych z dużym przymrużeniem oka. Dotyczy to nawet tych osób, które systematycznie sięgają do senników, a przyczyn tego należy upatrywać w rozwoju cywilizacji i chorobliwym wręcz racjonalizmie, który cechuje czasy nam współczesne. Można zatem zastanawiać się, jak w przyszłości kwestia ta wyewoluuje i czy zmieni się to i zaczniemy łaskawszym okiem patrzeć na senniki, znajdując wreszcie sens naszych snów i dopuszczając do głosu naszą podświadomość.

Oceń sennik

Znaczenie snu Interpretowanie snów w przeszłości

Opisz swój sen związany z symbolem Interpretowanie snów w przeszłości

Na bieżąco aktualizujemy i ulepszamy sennik na podstawie snów użytkowników.

Opisz swój sen