Co znaczą liczby pojawiające się w snach?

Co znaczą liczby pojawiające się w snach?

Co znaczą liczby pojawiające się w snach?

Zazwyczaj poświęcamy niewielką uwagę liczbom pojawiającym się w naszych snach lub zupełnie nie bierzmy ich pod uwagę przy interpretacji. Jest to jednak z naszej strony wielki błąd, ponieważ liczby są w snach bardzo ważne.

Pewna trudność w ich przypadku polega też na tym, że zwykle szybko je zapominamy, co bierze się właśnie z faktu, że nie zwracamy na nie większej uwagi, powinniśmy zatem koniecznie to zmienić. Ważne jest to szczególnie wówczas, gdy w naszym śnie pojawia się dłuższa kombinacja cyfr, bowiem najprawdopodobniej nie jest ona przypadkowa, a ma dla nas wielkie znaczenie, nie możemy go więc zignorować.

Liczby w naszych snach są tak ważne dlatego, że oznaczają one nasze życie wewnętrzne. Są nieodłącznie związane z naszą jaźnią, dynamiką naszej psyche, a także wskazują na kolejno pojawiające się etapy rozwoju i wzrostu w naszym życiu i wnętrzu. Jung uważał także, że liczby związane są z dziedzinami ezoteryki i twierdził, że odszyfrowanie ich znaczenia w snach jest niezwykle istotne.

Liczby parzyste przyporządkowane są do wszystkiego, co żeńskie, zaś nieparzyste – do wszystkiego, co męskie. Poniżej ogólne znaczenie poszczególnych liczb.

Zero – oznacza nicość i próżnię, czyli początek i koniec wszystkiego na świecie (bowiem wszystko bierze z niej początek i znajduje w niej koniec).

Jeden – stanowi początek wszystkiego, a także męskość (jako liczba nieparzysta), niepodzielność oraz indywidualizm wszelkich rzeczy.

Dwa – oznacza kobiecość, ale też dwoistość, chłonność, światło oraz ciemność.

Trzy – to liczba zdecydowanie magiczna, nawiązująca do uduchowienia, także w wymiarze religijnym.

Cztery – to symbol stabilności, materialnych rzeczy, absolutu i całkowitości.

Pięć – oznacza życie w materialnym wymiarze oraz jest symbolem człowieka w kształcie gwiazdy.

Sześć – oznacza zjednoczenie ciała z duchem oraz człowieka z Bogiem.

Siedem – symbolizuje cykle życia oraz władające nimi wewnętrzne siły i rytmy.

Osiem – oznacza śmierć, ale też odrodzenie się i nieskończoność, jak również degenerację i upadek.

Dziewięć – to symbol całego, skończonego procesu wzrostu, nawiązujący to czasu trwania ciąży u człowieka.

Dziesięć – oznacza zupełnie nowy początek i odradzanie się.

Oceń sennik

Znaczenie snu Co znaczą liczby pojawiające się w snach?

Opisz swój sen związany z symbolem Co znaczą liczby pojawiające się w snach?

Na bieżąco aktualizujemy i ulepszamy sennik na podstawie snów użytkowników.

Opisz swój sen