czy sennik to grzech

Czy czytanie senników to grzech?

Kościół katolicki jasno wyraża swoje stanowisko w sprawie wróżb – sprzeciwia się, widząc we wróżbiarstwie zabobon lub traktując je jako magię. Dlatego czytanie senników i wiara w nie jest sprzeczne z nauką Kościoła.

Człowiek wierzący powinien zaufać Bogu, jako temu, który kieruje życiem. Od niego należy ludzki los i On decyduje co się wydarzy. Zatem wszelkie poszukiwania odpowiedzi na temat przyszłości są bezsensowne.

Bóg objawiał przyszłość tylko prorokom, ludziom którzy zostali wybrani przez Boga.

Wróżbiarstwo i wszelkie inne metody szukania odpowiedzi na pytania o przyszłość są traktowane jako niebezpieczne próby panowania nad innymi lub wpływania na innych, a także zjednywania złych mocy.

Rozpatrywanie znaczenia snów „na serio”, uzależnianie od wróżb swego życia jest nie tylko niezgodne z wiarą i nauką Kościoła katolickiego, ale też może być szkodliwe dla człowieka.

Człowiek powinien kierować się własnym rozumem, wiarą i przyjętymi powszechnie zasadami, by kreować własną przyszłość. Ślepe zawierzenie wróżbom może prowadzić do złych nawyków, złych wyborów, a nawet do załamania psychicznego lub lęków. Warto też zwrócić uwagę na to, że człowiek ma wolną wolę i może dokonywać wyborów, a więc kreować swoje życie, a nie zakładać, że jest ono zależne od innych lub z góry określone w każdym szczególe.

5/5 - (1)

Znaczenie snu Czy czytanie senników to grzech?

Opisz swój sen związany z symbolem Czy czytanie senników to grzech?

Na bieżąco aktualizujemy i ulepszamy sennik na podstawie snów użytkowników.

Opisz swój sen