Kolory w snach

Kolory w snach

Kolory w snach

Pojawiające się w snach kolory są bardzo ważne, często ważniejsze, niż nam się wydaje. Wskazują na siły dobra i zła, a także mogą oznaczać dobre i złe cechy człowieka.

Dzieli się je na 2 kategorie: kolory światła, do których należą biel i połączenie wszystkich kolorów widma, oraz kolory ciemności, do których należy czerń i brak koloru.

Najważniejsze kolory i ich znaczenie w snach

Biały – wskazuje na czystość, odkupienie, świętość, niewinność, symbolizuje też małżeństwo i śmierć, po której następuje odnowa i zmiana.

Błękitny – wskazuje na duchowość, związek z Bogiem i niebem, stanowi też nawiązanie do religijności i wszystkim, co się z tym wiąże, a także szeroko rozumianej twórczości.

Brązowy – symbolizuje ziemię, a także pospolite, prymitywne cechy dalekie od duchowości, związany jest też z śmiercią duchową oraz upadkiem moralnym.
Czarny – wskazuje na mroczną stronę Boga, a także przyrody i jaźni człowieka, symbolizuje też żałobę, śmierć i śmiertelność, ale także nieświadomość i kobiecość.

Czerwony – symbolizuje krew, życie i życiodajne siły, ale też rany i śmierć, czasem wskazuje też na zwierzęce pierwiastki w naturze człowieka lub, związany z ogniem, oznacza odwagę, wielką siłę woli i ewentualnie wojnę.

Fioletowy – oznacza religijność, a nawet świętość, poza tym wiedzę, żal, starość i żałobę; w snach chrześcijan wskazuje na mękę i cierpienie, ale może też symbolizować stan kapłański.

Indygo – symbolizuje wyższy poziom życia duchowego i wielką mądrość, ale może też wskazywać na intuicję i nieracjonalne zdolności.

Pomarańczowy – symbolizuje ambicje i dumę, jest też kolorem ognia wskazującym na dzikość, egoizm i okrucieństwo oraz oznaczającym oczyszczenie poprzez ogień.

Purpurowy – oznacza królewskość, władzę oraz sprawiedliwość, zaś we snach chrześcijan nawiązuje do boskości, pokory i pokuty.

Różowy – nawiązuje do wszystkiego, co wiąże się z ciałem – uczuć i zmysłowości, ale może też symbolizować zmartwychwstanie i głęboką miłość.

Srebrny – symbolizuje magię, przeczucia i intuicję oraz wszelkie zdolności parapsychiczne oraz wskazuje na związki z kosmosem.

Szary – symbolizuje żałobę, pokorę, pokutę i neutralność.

Zielony – ma znaczenie niejednoznaczne, ponieważ może mieć i dobrą, i złą wymowę ponieważ jest barwą pochodną i przejściową między dwoma kolorami i może mieć ciepłe i zimne odcienie. Zazwyczaj symbolizuje nadzieję, świeżość, zdrowie, młodość i wszystkie pozytywne uczucia, jakie się z tym wiążą, zaś w negatywnym znaczeniu może wskazywać na zepsucie i zgniliznę, rozkład i śmierć. Może też symbolizować łatwowierność i brak rozeznania i doświadczenia w jakiejś kwestii.

Złoty – symbolizuje boskie oświecenie, wielką chwałę oraz męskie pierwiastki kosmosu.

Żółty – oznacza duchową wędrówkę na wyższe poziomy oświecenia, ale też pozytywne wartości takie jak oświecenie, szczodrość i mądrość.

Oceń sennik

Znaczenie snu Kolory w snach

Opisz swój sen związany z symbolem Kolory w snach

Na bieżąco aktualizujemy i ulepszamy sennik na podstawie snów użytkowników.

Opisz swój sen