sennik wiara katolicka

Sennik a wiara katolicka

Wiara w sny i i ich interpretacja to często kojarzone z magicznymi sztukami zwyczaje, popularne od wieków w różnych krajach świata. Jak na sprawę znaczenia snów zapatruje się Kościół katolicki?

Sennik podobnie jak horoskop, powoduje intensywne myślenie o tym co przeczytamy. Symbole senne są tak naprawdę odzwierciedleniem tego co mamy w podświadomości.

Zgodnie z przysłowiem: “Sen-mara, Bóg-wiara”. można potraktować sennik czy wróżby jako zabobony. Wierzenie im jest grzechem.

Wiara w symbole senne i horoskopy to grzech przeciw pierwszemu przykazaniu “Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” – a więc bałwochwalstwo.

We śnie poczucie aktywności człowieka nie jest zdominowane przez jego wyższe zdolności rozumu i woli. Ta aktywność zmysłów, jeśli jest naturalna, jest spowodowana różnymi możliwymi do śledzenia przyczynami, takimi jak: stan fizyczny ciała, bodźce zewnętrzne (głos lub dzwonek do drzwi) lub czynniki psychiczne (pragnienia, lęki, przeszłe myśli i doświadczenia).

Kościół a sennik

W związku z tym interpretacja snów ma pewną wartość, o ile nauka humanistyczna może czerpać z analizy snów przydatne dane do leczenia i uzdrawiania chorych, zwłaszcza dotkniętych pewnymi zaburzeniami lub chorobami psychicznymi. Jeśli taka terapia jest wskazana, osoba ta powinna szukać renomowanego i uczciwego terapeuty, który nie doradzi ani nie zrobi niczego, co jest sprzeczne z chrześcijańską nauką moralną.

Z drugiej strony, wiara we własne sny jako przepowiadające przyszłe wydarzenia jest grzechem przesądów. Wyjątkowe przypadki, w których sny mają nadprzyrodzone pochodzenie, należy oceniać na podstawie ich własnych zasług.

Sny od Boga a sny psychologiczne

To, że pewne sny mogą być zesłane przez Boga, wydawało się być uznawane bez kontrowersji przez pierwszych Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych.

Ta opinia opierała się głównie na autorytecie biblijnym; czasami wydawali się autorytetem pisarze klasyczni. Zgodnie z tą doktryną, przyznano również, że interpretacja snów nadprzyrodzonych należy do Boga, który je zsyła, i który musi je ukazać śniącemu lub upoważnionemu tłumaczowi.

Boska interwencja w ludzkie sny nie jest wydarzeniem wyjątkowym; wręcz przeciwnie, sen jest najbardziej powszechnym faktem. Możemy zatem zapytać, jak oficjalni strażnicy wiary postrzegali sny zwyczajne i naturalne. Na ogół powtarzali chrześcijanom zakazy i ostrzeżenia Starego Testamentu, a w szczególności potępiali zabobonną skłonność do uważania snów za znaki wróżbiarskie.

Współcześni teolodzy, czerpiąc korzyści z postępu badań psychologicznych, nadal dopuszczają możliwość śnienia nadprzyrodzonych snów, a co za tym idzie – możliwość interpretacji snów w zależności od nadprzyrodzonej komunikacji.

Jeśli chodzi o zwykłe sny, to przyznają, że zdecydowanie próba jakiejkolwiek interpretacji jest bezużyteczna i nielogiczna.

Kościół nie popiera wróżbiarstwa, bo tylko Bóg zna naszą przyszłość i On może ją zmienić.

Popularne jest nawet przysłowie „Sen mara, Bóg wiara” – co podkreśla, że sny nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a całą nadzieję i swoją przyszłość człowiek powinien składać jedynie w rękach Boga.

Wszystkie dowody z Pisma Świętego i życia świętych wskazują, że kiedy Bóg używa snów jako niezwykłego środka komunikacji, upewnia się również, że dana osoba zdaje sobie sprawę, skąd się wziął sen. W razie wątpliwości, czy sen ma nadprzyrodzone pochodzenie, należy zastosować standardowe zasady dotyczące rozeznawania duchów.

Według nauki Kościoła Katolickiego śnimy, ponieważ ma to coś wspólnego z naszymi wspomnieniami doświadczeń życiowych, które są stłumione i nie są uspokojone, co można wyjaśnić za pomocą psychologii. Może być również tak, że śnimy z powodu dzieła Boga i mamy coś wspólnego z Jego przesłaniem do nas .

Sennik i Pismo Święte

Kościół katolicki nie ma nauczania na temat snów, ale uznaje, że Bóg użył snów, aby wpłynąć na ludzkie przeznaczenie; są wersety biblijne, które to potwierdzają. Przykładem jest to, że w Księdze Liczb Bóg da się poznać w wizji i przemawia we śnie. Król Nabuchodonozor miał sen, a prorok Daniel go zinterpretował. Interpretacja snów przez proroka Daniela była dokładna, ponieważ był on prorokiem Bożym, a Bóg przemawia do swoich proroków.

Te przykłady pokazują, że Kościół katolicki akceptuje fakt, że Bóg może posługiwać się snami, aby przekazać swoje przesłanie. Jednakże, ponieważ Biblia jest oficjalnie interpretowana przez Kościół katolicki, tak sny boskich interwencji muszą zostać zatwierdzone przez Kościół.
Sny pochodzące od Boga są powiązane z Biblią, Tradycją Chrześcijańską i Autorytetem Nauczania Kościoła. Wszelkie inne sny, które nie są zgodne z tymi aspektami, są spowodowane pamięcią osobistych doświadczeń życiowych, które są stłumione lub nierozstrzygnięte i można je wyjaśnić za pomocą psychologii.

Z perspektywy Kościoła katolickiego interpretacja snów jest dozwolona, o ile nie jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła i musi być wykonywana pod kierunkiem władz kościelnych, jak również profesjonalnych ekspertów, takich jak doradcy, psychologowie itp.
Interpretacja snów króla podana przez Józefa Śniącego i Proroka Daniela jest autorytatywna, ponieważ byli natchnieni przez Ducha Świętego i byli prawdziwymi prorokami Boga. Byli więc uprawnieni do „tłumaczenia’ snu.

W psychologii musimy rozumieć symbole w snach, a znając je, możemy zidentyfikować ich znaczenie w naszym życiu. Opanowanie interpretacji snów wymaga czasu i zanim się je opanuje, trzeba przejść ćwiczenia ze snami. Bardzo potrzebne są wskazówki specjalisty od snów lub psychoterapeuty (w dziedzinie psychologii, a nie w grupach okultystycznych), ponieważ zła interpretacja może powodować problemy psychologiczne, a tym samym rozwój psychiczny i zdrowie psychiczne osoby będzie zagrożone.

Jak rozpoznać sny pochodzące od Boga?

Sny pochodzące od Boga są związane z Pismem Świętym, Tradycją chrześcijańską i Autorytetem Nauczania Kościoła.

Przykład: śnisz o swojej zmarłej matce, która we śnie prosi o ofiarowanie za nią Mszy św., ponieważ jest w czyśćcu. W tym przypadku możemy powiedzieć, że sen ten pochodzi od Boga, ponieważ mówi o czyśćcu, a ta nauka jest biblijna i oparta na słowie Bożym. Dlatego Bóg pragnie, aby przypominało nam to, abyśmy modlili się za dusze w czyśćcu.

sny od Boga

W psychologii śnimy z powodu wspomnień utworzonych z doświadczeń i ma to miejsce podczas snu, szczególnie w piątym jego etapie.
Przykład: nie rozumiałeś swojego najlepszego przyjaciela i przez długi czas nie komunikowaliście się ze sobą.

Pewnego razu śniłeś o nim, a kiedy ludzie Cię o niego pytali, szukałeś sposobów, aby zmienić temat. Według psychologii oznacza to, że pomimo tego, że nie rozumiesz tej osoby, wciąż za nią tęsknisz i o niej pamiętasz.

Innym przykładem jest to, że śnisz o domu, gdy pochodzisz z rozbitej rodziny. Mówiąc psychologicznie, marzysz o domu, ponieważ chcesz mieć kompletną i silną rodzinę. Wówczas dom można kojarzyć z rodziną.

Kościół katolicki promuje i uznaje psychologię, oferując programy psychologiczne w szkołach katolickich. Instytucje katolickie zatrudniają psychologów lub specjalistów, którzy studiowali psychologię, na przykład w szkołach, czy poradnictwach. Nawet papież Franciszek we wczesnych latach kapłaństwa uczył również psychologii. Psychologia jest nauką, a zarówno objawienie, jak i nauka pochodzą od Boga.

Człowiek przez swoje istnienie ma aspekt duchowy i psychologiczny. Kościół uznaje psychologię, ponieważ oprócz rozwoju duchowego ważne jest, aby człowiek osiągnął także psychologiczny wzrost w kierunku dobrego życia.

Sen, niezależnie od tego, czy pochodzi od Boga, czy z psychologii, ważne jest, aby przypominał nam o nieustannej refleksji, abyśmy mogli nadal czynić dobro i wybierali dobrą ścieżkę życia. To sprawia, że nasz sposób myślenia jest jasny i nie popadniemy w złudzenia. Mając to na uwadze, bądźmy ostrożni również w tej sprawie, ponieważ interpretacja snów może nas zniszczyć psychicznie i duchowo, jeśli nie będzie prowadzona odpowiednio.

Niektórzy ludzie z powodu snów ulegają złudzeniom, że są bogami lub zostali opętani przez złe duchy. Dlatego w tej sprawie musimy skonsultować się z władzami Kościoła katolickiego i psychologami. Przede wszystkim, gdy sobie z tym nie radzimy. Musimy też uważać na kształt naszych myśli na jawie.

5/5 - (1)

Znaczenie snu Sennik a wiara katolicka

Opisz swój sen związany z symbolem Sennik a wiara katolicka

Na bieżąco aktualizujemy i ulepszamy sennik na podstawie snów użytkowników.

Opisz swój sen